IKZE. Dlaczego warto?

Skorzystaj z ulgi podatkowej

PKO Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego daje Ci możliwość odliczenia dokonywanych wpłat.

Ulga podatkowa do 2 019,45 zł - rozliczając się za rok 2021 odliczysz od podstawy opodatkowania wpłaty dokonywane na IKZE (limit wpłat w 2021 r. wynosi 6 310,80 zł). W formularzu PIT/0 to pola 28 - 29. Odliczyć możesz od powyższej kwoty 17 % lub 32 %, w zależności od tego, który próg podatkowy osiągnąłeś.

 

Korzystniejsze warunki podatkowe

  • ulga w postaci odpisu Wpłat na IKZE w PIT-O 
  • wprowadzony został podatek ryczałtowy w wysokości 10% przychodu od kwoty wypłat z IKZE, na koniec umowy o prowadzenie IKZE

 

Prostsze zasady określania limitu wpłat na IKZE:

  • limit jest określany kwotowo i jest jednakowy dla wszystkich (w 2021 r. wynosi 6 310,80 zł)
  • wyjątek stanowią osoby małoletnie, których wpłaty na IKZE, przy jednoczesnym dotrzymaniu limitu wpłat na IKZE, nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez nie w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę

 

Dostęp dla dużo szerszej grupy klientów:

  • do IKZE może przystąpić każda osoba fizyczna, odprowadzająca w Polsce podatek

 

Elastyczność wpłat

Szerokie możliwości decydowania o kwotach i częstotliwości wpłat na rachunek. Wpłacasz z dowolną częstotliwością. W zależności od swojej sytuacji finansowej wybierasz dogodny dla Ciebie termin.

Brak podatku od zysków kapitałowych

Od zysków kapitałowych w IKZE nie płacisz podatku 19% zarówno przy wypłacie, jak i przy dokonywaniu zwrotu pieniędzy.

Dziedziczenie i brak podatku od spadków

W przypadku Twojej śmierci środki zgromadzone na IKZE zostaną wypłacone wskazanym przez Ciebie osobom uprawnionym, bez konieczności odprowadzania podatku od spadków i darowizn.

Wyniki inwestycyjne DFE

Otwórz rachunek PKO IKZE Online! przystąp online