02 Mar

Środki zgromadzone w IKZE i IKE mogą być wkładem własnym kredytu hipotecznego

Od 2016 roku w bankach została wprowadzona aktualizacja rekomendacji S dotycząca poziomu LTV dla kredytów hipotecznych i obecnie jest to 85%. Oznacza to , że każdy Klient który ubiega się o kredyt hipoteczny powinien mieć wkład własny w wysokości 15% ceny kupowanej nieruchomości. Część banków wychodząc naprzeciw Klientom stosuje dodatkowe ubezpieczenia niskiego wkładu tak by poziom zaangażowania środków finansowych był na poziomie 10%.

Ciekawe rozwiązanie wprowadził BOŚ Bank:

Bank będzie wymagał 15% wkładu własnego przy zakupie nieruchomości mieszkalnych na kredyt, bez możliwości zastępowania w takim przypadku brakującej gotówki, podwyższającym marżę ubezpieczeniem. Jedyną możliwością utrzymania 10% wkładu własnego, jest przedstawienie pozostałych 5% w formie blokad lub zastawu:

-        środków na koncie,

-        skarbowych papierów wartościowych lub papierów NBP,

-        środków zgromadzonych w ramach IKE lub IKZE.

Bank w ramach tego zabezpieczenia ma posiadać możliwość natychmiastowego pokrycia brakującej kwoty wkładu własnego środkami klienta.

Posiadanie konta IKZE ma dodatkową zaletę, może stanowić zabezpieczenie niskiego wkładu dla banku. Jeżeli kupowalibyśmy nieruchomość o wartości 300 000 zł wkład własny wymagany przez bank jest na  poziomie 15% tzn. 45 000 zł. W przypadku skorzystania z opcji w BOŚ Banku wystarczy mieć wkład własny 30 000 zł, a na koncie IKZE lub IKE 15 000 zł.

Limit wpłat na konto IKZE w 2016 roku to 4 866 zł. Jeżeli posiadałbyś konto IKZE z wpłatami maksymalnymi jakie są możliwe od 2013 roku to miałbyś wpłacone 18 343 zł, które mogłyby stanowić zabezpieczenie niskiego wkładu. Dodatkowo w latach 2013-2015 odebrałbyś zwrot podatku w wysokości odpowiednio 2 425,86 zł przy skali podatkowej 18% i  4 312,64 zł przy skali podatkowej 32%.

Wypełniasz PIT za 2015 rok? Sprawdź jaki dostaniesz zwrot podatku za wpłaty na IKZE? Jeżeli nic, bo nie masz konta to kolejny powód by je założyć, w 2016 maksymalny zwrot podatku to 1 557,12 zł.

Zacznij oszczędzać na koncie IKZE PKO PTE już dzisiaj, załóż online na www.ikzeonline.pl 

Skomentuj

Wyniki inwestycyjne DFE

Otwórz rachunek PKO IKZE Online! przystąp online