12 Sty

Limit wpłat na konto IKZE w roku 2021.

IKZE - limit wpłat

Rok 2021

Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2020 r.  w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2021 wysokość kwoty wpłat na IKZE w roku 2021 wynosi 6 310,80 zł.

NOWOŚĆ! Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.) wysokość kwoty wpłat na IKZE w roku 2021 wynosi 9 466,20 zł.

 

możesz założyć online na :www.ikzeonline.pl

Skomentuj

Wyniki inwestycyjne DFE

Otwórz rachunek PKO IKZE Online! przystąp online