16 Sty

Limity wpłat na IKZE i IKE 2018 rok

Znamy limity wpłat na konta IKZE i IKE w 2018 roku.

 

Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2018 wysokość kwoty wpłat na IKZE w roku 2018 wynosi 5 331,60zł.

Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2018 wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2018 wynosi 13 329zł.

Skomentuj

Wyniki inwestycyjne DFE

Otwórz rachunek PKO IKZE Online! przystąp online