03 Sty

Limity wpłat na IKZE i IKE w 2019 roku

Znane już są nowe limity wpłat na konta IKE i IKZE w 2019 roku. Dla IKE jest to kwota 14 295 zł (wyższy o 966 zł niż limit 2018), a dla IKZE 5 718 zł czyli wzrósł on o 386,40 zł.

dlaczego warto założyć IKZE online:

Zalety:

  • ulga podatkowa za 2019 rok wynosi nawet do 1 829,76 zł. Rozliczając podatek dochodowy możesz odliczyć, do określonego przez ustawodawcę limitu, wpłaty dokonywane na rachunek PKO IKZE. Limit wpłat w 2019 roku wynosi 5 718 zł.
  • elastyczność wpłat. Minimalna kwota wpłaty to 50 zł. Środki możesz wpłacać w dogodnym dla siebie terminie, zależnie od swojej sytuacji finansowej.
  • zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wypłacanych środków. Preferencyjny podatek, w wysokości 10% kwoty wypłacanych z IKZE środków, przysługuje pod warunkiem ukończenia przez oszczędzającego 65 lat i wpłacania środków przez minimum 5 dowolnie wybranych lat.
  • dostępność środków w każdym momencie. Środki zgromadzone na IKZE możesz też wypłacić przed osiągnieciem 65 lat i niezależnie od liczby lat, w których dokonywałeś wpłat. W takiej sytuacji zapłacisz od nich podatek dochodowy, którego wysokość jest zależna od skali podatkowej, w której się rozliczasz, tj. 18 lub 32%.
  • dziedziczenie zgromadzonych środków. Spadkobiercy i osoby uprawnione do otrzymania środków z IKZE, dokonujące ich wypłaty, płacą 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Przeniesienie środków na własne IKZE odracza moment zapłaty podatku do czasu wypłaty środków.

Kto może skorzystać z ulgi

Z ulgi podatkowej na IKZE może skorzystać każda osoba fizyczna rozliczająca się podatkowo w Polsce na zasadach ogólnych, ryczałtu i podatku liniowego.

 

załóż online >>> ikzeonline.pl <<<

Skomentuj

Wyniki inwestycyjne DFE

Otwórz rachunek PKO IKZE Online! przystąp online