05 Maj

Program 500+ sposobem na godziwą emeryturę z IZKE.

          Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu poza poprawą sytuacji polskich rodzin ma również zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności. Aktualnie współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,3 urodzeń na kobietę, a dla porównania w 1983 roku wynosił 2,42. (Źródło: http://www.program500plus.pl/zasady-programu.html)              

Te dane potwierdzają, że w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat jeżeli nie poprawią się współczynniki dzietności to czeka nas katastrofa obecnego systemu emerytalnego.

My przewrotnie chcemy zachęcić rodziców by zadbali o swoją przyszłość i budowali kapitał na własna emeryturę. Wtedy na „stare lata” kiedy będą wymagali opieki ze względu na swój wiek, stan zdrowia, będą osobami niezależnymi, posiadającymi kapitał na prywatną opiekę np. w Domu Seniora.

 

Perspektywy dla wielkości emerytur z systemu ZUS są przerażające, prognozy mówią że w latach 2050-2060 może zostać wprowadzona emerytura obywatelska w jednej wysokości dla wszystkich bez względu na długość okresu składkowego oraz wielkość odłożonych składek. Wysokość tej emerytury może kształtować się pomiędzy 500-700 zł/miesięcznie. Wtedy dzieci obecnych 30-40latków będą musiały dokładać rodzicom co miesiąc nie po 500 zł tylko nawet po 1000 zł by mogli godnie żyć.

Dlatego przewrotnie można potraktować program 500+ jako program wsparcia dla dzieci gdy ich rodzice będą na emeryturze.

Przez 18 lat wpłat na konto IKZE  możemy zbudować kapitał w wysokości 173 365,85 zł (przy założeniu 5% stopy zwrotu z inwestycji i kapitalizacji rocznej) , a przez kolejne prawie 15 lat będziemy mogli wypłacać po 1000 zł miesięcznie (zakładając, że oprocentowanie naszego kapitału będzie na poziomie 4%, a przy wypłacie uwzględniamy podatek Belki 19%).

Maksymalna korzyść podatkowa w okresie odkładania pieniędzy w IKZE przy założeniu obecnej maksymalnej kwoty wpłaty przez okres 18 lat to 28 028 zł.

 

 

IKZE online założysz na www.ikzeonline.pl , limity wpłat na IKZE w roku 2016 znajdziesz pod adresem limityIKZE2016.

Skomentuj

Wyniki inwestycyjne DFE

Otwórz rachunek PKO IKZE Online! przystąp online