Zwrot podatku

Wystarczy przy wypełnianiu zeznania rocznego PIT dołączyć załącznik PIT/O i w pozycji 29, 30 wpisać wielkość wpłat na rachunek IKZE jakie dokonaliśmy w ciągu roku. Bez względu na to jaką kwotę wpłaciliśmy, przysługuje nam zwrot podatku w wysokości 18% lub 32% od tej kwoty. Wielkość zwrotu zależy od skali podatkowej w jakiej się rozliczamy.

Pit/O

 

W 2019 roku maksymalna kwota wpłaty na rachunek IKZE to 5 718 pln co umożliwia uzyskanie zwrotu podatku w wysokości odpowiednio:

• 1 029,24 zł – maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego przy dochodzie opodatkowanym według stawki 18%,

1 829,76zł – maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%,

 Przykład.

Pan Jan jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Zarabia netto 2550 pln. Co miesiąc wpłacał sobie na IKZE 75 pln co po 12 miesiącach dało mu łączna wielkość wpłat na poziomie 900 pln. W rozliczeniu rocznym w deklaracji PIT/O wpisuje w pozycji 29 kwotę 900 pln. Jeżeli nie posiada innych odliczeń to urząd skarbowy po rozliczeniu jego PITu prześle na wskazany nr rachunku jako zwrot podatku 162 pln.

 

Wyniki inwestycyjne DFE

Otwórz rachunek PKO IKZE Online! przystąp online