IKZE PKO BP PTE

 

Pierwsza wpłata

min. 50 zł

Kolejne wpłaty

min. 50 zł

Minimalna wpłata roczna

600 zł

Częstotliwość wpłat

dowolna

Podatek od zysków kapitałowych

nie występuje

Wypłata środków

jednorazowo lub w ratach

Opłata od wypłat ratalnych

0 zł

Opłata za zarządzanie

2,5% od zgromadzonych środków 

Opłata inicjująca

50% składek, maks. 400 zł bez względu na długość okresu oszczędzania

Opłata likwidacyjna

10% wypłacanych środków, nie mniej niż 36 zł i nie więcej niż 200 zł (jedynie w pierwszych 12 miesiacach)

Lokowanie środków w ramach

PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Polityka inwestycyjna

fundusz zrównoważony

 

 

Wyniki inwestycyjne DFE

Otwórz rachunek PKO IKZE Online! przystąp online