Ile mogę zyskać

 

IKZE to przede wszystkim zysk wynikający ze zwrotu podatku dochodowego lub jego obniżenia. Dodatkowym korzyścią jest zysk wypracowany przez fundusz zrównoważony PKO DFE.

 

KORZYŚĆ PODATKOWA.

Wielkość korzyści podatkowej zależy od skali w jakiej  każdy z nas się rozlicza.

Przy dokonaniu maksymalnej wpłaty 6 272,40 zł (limit na 2020 rok)  korzyść podatkowa to:

 1 066,31 zł – maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego przy dochodzie

opodatkowanym według stawki 17%.

 1 191,76 zł – maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego przy dochodzie

opodatkowanym według stawki 19%.

 2 007,17 zł – maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego przy dochodzie

opodatkowanym według stawki 32%.

 

Przykład 1.

Pani Ania jest zatrudniona na umowę o pracę. Do tej pory korzystała z ulgi na dzieci. W tym roku założyła rachunek IKZE i wpłaciła w ciągu roku 1000 zł. Rozlicza się w skali podatkowej 17%.

Korzyść podatkowa to 170 zł zwrotu jaki otrzyma po złożeniu PITu rocznego.

 

Przykład 2.

Pan Stanisław prowadzi działalność gospodarczą i do tej pory nie korzystał z odpisów ponieważ rozlicza się podatkiem liniowym w wysokości 19%. Jako przedsiębiorca płaci również najniższą składkę ZUS, co w przyszłości da mu minimalną emeryturę. Postanowił założyć rachunek IKZE z dwóch względów: budowanie kapitału na emeryturę i obniżenie wielkości płaconych podatków. Wpłacił w ciągu roku 6 272,40 zł.

Korzyść podatkowa to pomniejszenie kwoty płaconego podatku o 1 191,76. Taka kwota będzie dodatkowo pracowała na jego emeryturę, a nie zostanie przekazana do urzędu skarbowego.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i rozliczasz się podatkiem liniowym już dziś przystąp online  lub skontaktuj się z naszym Partnerem. 

Wyniki inwestycyjne DFE

Otwórz rachunek PKO IKZE Online! przystąp online