B . zwrot podatku

IKZE to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, które umożliwia otrzymanie zwrotu podatku w przypadku osoby zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Warunkiem jest odprowadzanie podatków w Polsce.

Wystarczy przy wypełnianiu zeznania rocznego PIT dołączyć załącznik PIT/O i w pozycji 29, 30 wpisać wielkość wpłat na rachunek IKZE jakie dokonaliśmy w ciągu roku. Bez względu na to jaką kwotę wpłaciliśmy, przysługuje nam zwrot podatku w wysokości 17% ,19% lub 32% od tej kwoty. Wielkość zwrotu zależy od skali podatkowej w jakiej się rozliczamy.

Pit/O

W 2021 roku maksymalna kwota wpłaty na rachunek IKZE to 6 310,80 zł co umożliwia uzyskanie zwrotu podatku w wysokości odpowiednio:

1 072,83 zł – maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego przy dochodzie opodatkowanym według stawki 17%,

2 019,46 zł – maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%,

1 798,58 zł – maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego przy dochodzie opodatkowanym według stawki 19%,

 Przykład.

Pan Jan jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Zarabia netto 3550 zł. Co miesiąc wpłacał sobie na IKZE 175 zł co po 12 miesiącach dało mu łączna wielkość wpłat na poziomie 2 100 zł. W rozliczeniu rocznym w deklaracji PIT/O wpisuje w pozycji 29 kwotę  2 100zł. Jeżeli nie posiada innych odliczeń to urząd skarbowy po rozliczeniu jego PITu prześle na wskazany nr rachunku jako zwrot podatku 378 zł.

 

Wyniki inwestycyjne DFE

Otwórz rachunek PKO IKZE Online! przystąp online