03 Lis

Składka emerytalna

/ in Emerytura

Informacje o tym, ile wynosi, gdzie i w jakiej części trafia składka emerytalna.

Na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest składka w wysokości 19,52 proc. podstawy wymiaru składki, czyli wynagrodzenia brutto.

Od 1 lutego 2014 r. do końca czerwca 2014 r. składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości:

  • 12,22%  ewidencjonowana jest na koncie w ZUS,
  • 4,38%  ewidencjonowana jest na subkoncie w ZUS,
  • 2,92%  odprowadzana jest na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.

Od lipca 2014 r., w zależności od dokonanego przez ubezpieczonego wyboru, część składki na ubezpieczenie emerytalne wynosząca 2,92% będzie odprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego (OFE) lub ewidencjonowana  na subkoncie ubezpieczonego w ZUS (łącznie 7,3%).

Do 30 czerwca  2014 r. podział składki i przekazanie jej części do OFE były obowiązkowe dla ubezpieczonych urodzonych po  31 grudnia 1968 r., co oznaczało, że byli oni obowiązani do zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym. W przypadku niezawarcia umowy w ustawowym terminie, ZUS wskazywał otwarty fundusz emerytalny poprzez losowanie. Ostatnie losowanie miało miejsce  31 stycznia 2014 r.

Ubezpieczeni urodzeni po  31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r., z wyjątkiem osób pobierających emeryturę, mogli na swój wniosek przystąpić, w drodze zawarcia umowy, do wybranego otwartego funduszu emerytalnego.

W przypadku ubezpieczonych, którzy nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego, cała składka na ubezpieczenie emerytalne (19,52%) przekazywana jest do FUS i ewidencjonowana na indywidualnym koncie ubezpieczonego prowadzonym przez ZUS.

 

 

źródło: emerytura.gov.pl

Wyniki inwestycyjne DFE

Otwórz rachunek PKO IKZE Online! przystąp online