Stopy zwrotu

 

 

Wyniki inwestycyjne funduszu DFE są prawie dwa razy lepsze niż benchmarku (60% indeks polskich obligacji skarbowych i 40% indeks akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie).

Inwestując w jeden fundusz zrównoważony nie musimy pamiętać o zmianie składu portfela inwestycyjnego, nie musimy śledzić sytuacji na rynkach akcji, mamy pełen komfort, gdyż nasze pieniądze są zarządzane przez profesjonalistów z PKO BP BANKOWY PTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wyniki inwestycyjne DFE

Otwórz rachunek PKO IKZE Online! przystąp online