03 Lis

Suwak bezpieczeństwa

/ in Emerytura

Całość emerytury tj. z konta, subkonta w ZUS oraz rachunku w OFE będzie wypłacana przez ZUS. Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez danego ubezpieczonego, co miesiąc na subkonto w ZUS przekazywana będzie określona wartość środków zgromadzonych na rachunku członka OFE. Dodatkowo, na 10 lat przed osiągnięciem przez ubezpieczonego, wieku emerytalnego ZUS zaprzestanie odprowadzać składki do OFE; składki w tym okresie ewidencjonowane będą na subkoncie w ZUS. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, na rachunku w OFE nie będzie żadnych środków.

By zapewnić bezpieczeństwo i ochronę wartości środków zgromadzonych w OFE, została wprowadzona zasada, która zakłada, że 10 lat przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego środki zgromadzone na rachunku w OFE będą stopniowo przekazywane każdego miesiąca do ZUS i zapisywane na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego. Wprowadzenie „suwaka” ma chronić przed tzw. ryzykiem złej daty, czyli skutkami załamania rynków finansowych w okresie bezpośrednio poprzedzającym moment przejścia na emeryturę, co przełożyłoby się na obniżenie kapitału emerytalnego, a w konsekwencji na niższe świadczenie emerytalne.

Suwak bezpieczeństwa będzie dotyczył zarówno osób, które zdecydowały się by część przyszłej składki przekazywana była wyłącznie na subkonto w ZUS, jak i tych, które podjęły decyzję o przekazywaniu tej składki do OFE i na subkonto w ZUS. Dzięki stopniowemu przenoszeniu środków z rachunku w OFE, w chwili przejścia na emeryturę, wszystkie środki będą zewidencjonowane na subkoncie w ZUS, który będzie nam wypłacał dożywotnią, waloryzowaną emeryturę.

Od miesiąca, w którym uruchomiony zostaje suwak bezpieczeństwa ZUS zaprzestaje odprowadzania składek do OFE.

Wyniki inwestycyjne DFE

Otwórz rachunek PKO IKZE Online! przystąp online