A . Twoja emerytura

Wielkość naszej emerytury zależeć będzie od kilku zmiennych: wielkości odprowadzanych składek, okresu ich odprowadzania oraz od wieku w jakim zaczniemy korzystać ze świadczenia.

Warunek jest jeden, że nikt nie wprowadzi emerytury "obywatelskiej" czyli niewielkiego świadczenia, które miałoby przysługiwać każdemu Polakowi w wieku emerytalnym. Wtedy nie będzie miało znaczenia ile każdy z nas odprowadził składek, jak długo je odprowadzał i kiedy przechodzi na emeryturę. Będziemy musieli radzić sobie z minimalnym świadczeniem na poziomie kilkuset złotych. 

Co zrobić by nasza emerytura była na właściwym poziomie? Należy samemu zadbać o kapitał emerytalny. Jednym z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku, dających możliwość budowania kapitału na emeryturę i dodatkowo umożliwiających uzyskanie korzyści podatkowej jest posiadanie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w skrócie IKZE i/lub Indywidualnego Konta Emerytalnego w skrócie IKE.

IKZE - umożliwia uzyskanie zwrotu podatku dochodowego dla osób pracujących na etacie do 32 % wpłat na konto IKZE w danym roku. Wysokość zwrotu zależy od skali podatkowej według jakiej się rozliczamy z urzędem skarbowym np. 17%  lub 32%. więcej o możliwości uzyskania zwrotu podatku w zakładce zwrot podatku.

Dla osób prowadzących działalność IKZE daje możliwość obniżenia podatku do 19% kwoty wpłaconej na konto w danym roku. Jest to jedyny możliwy odpis w przypadku osób rozliczających się podatkiem liniowym. Więcej w zakładce obniżenie podatku.
 
IKE - umożliwia otrzymanie zwolnienia z płacenia podatku od zysków kapitałowych tzw. podatku Belki, wpłaty na IKZE mają dużo większy limit co umożliwia optymalizację podatkową dla wszystkich osób, które aktywnie inwestują swoje środki finansowe. IKE może być jednym z produktów inwestycyjnych, które inwestor posiada w portfelu. Więcej informacji w zakładce porównanie IKE IKZE.
 

 

Wyniki inwestycyjne DFE

Otwórz rachunek PKO IKZE Online! przystąp online