E . niskie koszty

W produktach DFE jest jedna oplata za otwarcie i prowadzenie rachunku, bez względu na to jak długo będziemy prowadzili ten rachunek np. 20 lat nie ma dodatkowych kosztów. Opłata ta stanowi 50% wpłaty nie więcej niż 400 złotych lub w przypadku założenia konta online (www.ikzeonline.pl) nie więcej niż 300 złotych.

Dlatego rekomendujemy pierwsza wpłatę na poziomie 800 pln lub 2 000 pln. Klient wpłacając 800 pln będzie miał pobrana całą opłatę za prowadzenie rachunku i od kolejnych wpłat już nie będzie miał pobieranych żadnych opłat. Wpłacając 2 000 pln mamy praktycznie opłatę za otwarcie rachunku pokrytą ze zwrotu podatku z urzędu skarbowego.

Druga opłata dotyczy wypłaty środków w pierwszym roku i stanowi ona maksymalnie 200 pln. Od drugiego roku jest brak opłaty związanych z wypłata środków z rachunku IKE/IKZE.

 

Wyniki inwestycyjne DFE

Otwórz rachunek PKO IKZE Online! przystąp online